Agencja detektywistyczna SEKTOR

Wywiad gospodarczy dla bezpieczeństwa Twojej firmy – czyli ufaj, ale sprawdzaj

Rynek zmienia się błyskawicznie, a wraz z nim ewoluują też same przedsiębiorstwa. Z biegiem lat mamy do czynienia z coraz intensywniejszym kształtowaniem się konkurencji i natłokiem firm operujących w tym samym sektorze. Jednocześnie, nie dotyczy to dłużej marek rywalizujących na obszarze różnych krajów, ale zagęszczania się przedsiębiorstw na terenie tego samego państwa, walczących o tę samą grupę docelową. Nie inaczej jest też w Polsce, dlatego coraz częściej inwestorzy z kraju nad Wisłą sięgają po zaawansowane narzędzia informacyjne, mające na celu zminimalizowanie ryzyka podczas dobierania potencjalnych kontrahentów. Jednym z najbardziej kompleksowych rozwiązań jest przeprowadzenie wywiadu gospodarczego.

Wywiad gospodarczy - na czym polega

Wywiad gospodarczy to proces opierający się na zdobywaniu informacji dotyczących konkurencyjnej firmy, z którą zlecający wywiad mają zamiar podjąć współpracę. Przeprowadzający wywiad nie operują nielegalnymi środkami, a ich cele nie stoją w opozycji do etyki biznesowej.

wywiadownia gospodarcza

Wywiad taki obejmuje całość działań, a więc zebranie danych i ich analizę, które w finalnym rozrachunku mają zaprezentować właścicielowi przedsiębiorstwa pełny obraz firmy, z którą planuje nawiązać szeroko rozumianą współpracę. W skrócie więc, wywiad gospodarczy polega na wybadaniu potencjalnego partnera biznesowego pod kątem jego wiarygodności, aby zminimalizować niebezpieczeństwo wiążące się z ewentualną kooperacją.

Początków można się doszukiwać w wywiadzie wojskowym, gdzie zdobywane informacje miały charakter wielonarodowy i zazwyczaj wiązały się z odpowiednim przygotowaniem siły bojowej względem potencjału militarnego wroga. Dzisiaj wywiad gospodarczy stanowi domenę specjalistycznych wywiadowni, łączących w sobie zazwyczaj biura detektywistyczne i szeroką gamę usług związanych z tą profesją. Za sterami działań znajdują się eksperci, znający od podszewki prawo i kulisy działania przedsiębiorstw, a więc: byli policjanci, pracownicy służb specjalnych, dziennikarze, a nawet politycy. Jeśli więc jako właściciel spółki zadajesz sobie pytanie jak sprawdzić wiarygodność firmy, wywiad gospodarczy może być na nie wyczerpującą odpowiedzią.

Cele wywiadu gospodarczego

Głównym celem wywiadu jest zabezpieczenie przedsiębiorstwa przed błędną decyzją, a tym samym uniknięcie strat finansowych, które mogą wiązać się ze źle zainwestowanymi funduszami. Podstawa to sprawdzenie kontrahenta pod względem legalności prowadzonej przez niego działalności, wypłacalności firmy i potencjału stojącego za nawiązaniem przypuszczalnej współpracy.

Jak sprawdzić kontrahenta

Do najważniejszych celów wywiadu gospodarczego można zatem zaliczyć:

  1. 1 - Sprawdzenie mocnych i słabych stron danego przedsiębiorstwa
  2. 2 - Upewnienie się co legalności działań potencjalnego kontrahenta
  3. 3 - Przeanalizowanie sytuacji finansowej kontrahenta
  4. 4 - Pozyskanie wszelkich dodatkowych informacji, które mogą pomóc w decyzji co do nawiązania współpracy.

Najważniejsze metody wywiadu gospodarczego, czyli jak sprawdzić wiarygodność kontrahenta

Im bardziej wyspecjalizowana wywiadownia gospodarcza, tym większa jest skala informacji, które agencja może przygotować dla przedsiębiorcy. W zależności od stopnia zaawansowania danych, na których zależy inwestorowi, wywiad może być procesem trwającym kilka dni, czy też działaniem ciągłym. Z zasady profesjonalne biuro detektywistyczne zajmujące się wywiadem gospodarczym operuje legalnymi środkami pozyskiwania informacji, korzysta więc ze źródeł otwartych. Wybór odpowiedniego zleceniobiorcy to sprawa sporej wagi, ponieważ w dużym stopniu definiuje jakość i rzetelność raportu, który przedsiębiorca otrzyma jako rezultat przeprowadzonych przez detektywów działań.

Efekty wywiadu gospodarczego

Wywiad gospodarczy może uchronić firmę przed utratą pieniędzy. Nic więc dziwnego, że obecnie na przeprowadzenie tego rodzaju działań wywiadowczych decydują się również średnie i małe przedsiębiorstwa. Najważniejszy z perspektywy przedsiębiorcy jest raport, który firma wywiadowcza składa jako wynik całości pracy włożonej w zdobycie i analizę informacji - ponieważ dokument ten dla wielu inwestorów może stanowić kluczowy motyw względem podejmowanych później decyzji biznesowych, istotne jest aby znalazły się w nim poprawne i aktualne dane badanej firmy. Raport powinien zawierać informacje, które zostały uznane za kluczowe w prowadzonych czynnościach.

Sprawdź kontrahenta

Sporządzony raport to nie tylko dokument mający znaczną wagę w procesie decyzyjnym względem potencjalnego kontrahenta - jeśli okaże się, że współpracująca firma działa w sposób nieuczciwy, poszkodowany przedsiębiorca może podeprzeć się nim jako dowodem w procesie sądowym. Przekazany przez wywiadownię raport trafia zazwyczaj do wyznaczonych w firmie analityków, którzy na tej podstawie planują dalsze działania, jakie spółka podejmie względem potencjalnego partnera. Warto wspomnieć, że niekiedy przedsiębiorstwa decydują się na przeprowadzenie wywiadu gospodarczego z pomocą swoich pracowników, a nie zewnętrznych, wyspecjalizowanych firm. Nie jest to opcja idealna, gdyż nie mamy wówczas pewności, że otrzymany raport będzie w pełni wiarygodny i obiektywny, a współpracownicy posiadają odpowiednie zaplecze wiedzowe, aby podjąć się tego zadania. Jeżeli nie mamy pewności, że podwładni dysponują odpowiednimi umiejętnościami i wiedzą jak sprawdzić firmę, zdecydowanie lepiej wybrać usługi specjalistów.

Jak współpracować z detektywem podczas wywiadu

Jeżeli jako przedsiębiorcy zdecydujemy się na przeprowadzenie wywiadu gospodarczego przez zewnętrzną firmę, przede wszystkim traktujmy detektywów zajmujących się sprawą jak sojuszników, nie wrogów. Kluczowe jest także ustalenie, jakie informacje chcemy uzyskać w otrzymanym finalnie raporcie i klarowne przekazanie naszych oczekiwań specjalistom zajmującym się wywiadem. Na tym etapie należy jasno przedstawić też cele, jakie chcemy osiągnąć, aby późniejsza współpraca z wywiadownią przebiegała bez zbędnych nieporozumień. Dodatkową zaletą będzie zaprezentowanie informacji, które do tej pory otrzymaliśmy od potencjalnego kontrahenta - na ich podstawie agencja wywiadowcza będzie mogła ustalić punkty zaczepienia. Posłużą one też jako element późniejszego zestawienia danych.

Kategorie wywiadu gospodarczego

Uznane na rynku wywiadownie gospodarcze posiłkują się legalnymi drogami uzyskania newralgicznych dla przedsiębiorstwa danych, natomiast nie każda firma działa w tak przejrzysty sposób. Z tego powodu rodzaje wywiadów gospodarczych można podzielić na następujące kategorie:

  • - wywiad biały - polega na prowadzeniu działań wywiadowczych w sposób przejrzysty i legalny, zdobyte przez detektywów informacje mają charakter publiczny, nie są więc objęte jakąkolwiek klauzulą tajności,


  • - wywiad szary - podczas realizowania zadań specjaliści lawirują na granicy prawa, próbując zdobyć informacje niemożliwe do pozyskania z otwartych źródeł. Swoje działania wzbogacają m.in. o obserwacje wyznaczonych osób i miejsc, czy przeniknięcie w dane środowisko. Niektóre narzędzia stosowane w wywiadzie szarym są legalne jedynie, jeśli stoją za nimi licencjonowane biura detektywistyczne, to kolejny argument za zleceniem wywiadu wyspecjalizowanej firmie,


  • - wywiad czarny - to zaostrzona odmiana wywiadu szarego, nazywana już szpiegostwem. Zdobywane w ten sposób dane są chronione, a do ich uzyskania korzysta się często z nielegalnych metod. Dodatkowo możemy wyróżnić wszechstronny wywiad gospodarczy, oraz wywiad ukierunkowany. Celem pierwszego jest uzyskanie szerokiej gamy danych dotyczących przedsiębiorstwa, bez sprecyzowanych, newralgicznych elementów. Daje całościowy obraz i analizę ryzyka. Tymczasem wywiad ukierunkowany ma jasno określony cel przez firmę zlecającą.

Wywiad gospodarczy a szpiegostwo gospodarcze Te dwa pojęcia, choć często mylone, nie są równoznaczne. Przede wszystkim wywiad gospodarczy przeprowadzony za pomocą legalnych środków i prowadzący do uzyskania informacji nieobjętych klauzulą tajności jest całkowicie etyczny, bazuje bowiem na powszechnie dostępnych źródłach, a co za tym idzie nie wykorzystuje nieczystych zagrywek. Jego celem jest zebranie informacji o firmie i przeanalizowanie ich, a siła takiego wywiadu tkwi w specjalistach potrafiących wyłowić oraz zinterpretować najbardziej istotne dane. Szpiegostwo gospodarcze ma cechy wywiadu czarnego, operuje zatem środkami nielegalnymi, których celem jest zdobycie informacji poufnych.

Wykorzystanie profesjonalnej firmy wywiadowczej nie musi wzbudzać w przedsiębiorcach wyrzutów sumienia. Tego rodzaju wywiadownie gospodarcze prowadzą wywiad biały, a więc całkowicie uczciwy względem potencjalnych partnerów. Raport uzyskany w wyniku działań detektywów będzie pomocny, a w niektórych wypadkach nawet kluczowy, aby mieć pewność względem uczciwych zamiarów przyszłych kontrahentów. Mądry Polak po szkodzie? Dzięki wnikliwemu wywiadowi, nie musi już dochodzić do żadnej szkody. W końcu lepiej zapobiegać, niż tracić miliony.

Kilka ciekawostek o wywiadzie gospodarczym:

Sektor wywiad gospodarczy

Kontakt

Agencja Detektywistyczna "SEKTOR"

ul. Głogowska 84
60-741 Poznań

E-mail: agencja-sektor@wp.pl


Przed spotkaniem proszę o wcześniejszy kontakt telefoniczny.

SEKCJA KRAJOWA
Telefon: 600 434 812

SEKCJA MIĘDZYNARODOWA
Telefon: 731 471 071


Treść wiadomości