Agencja detektywistyczna SEKTOR

Windykacje, Odzyskiwanie długów

Podstawą naszych (skutecznych) działań windykacyjnych jest odpowiednie wykorzystywanie informacji o dłużniku, które to informacje zdobywamy już na samym początku postępowania windykacyjnego. Jesteśmy  Agencją Detektywistyczną  zajmującą  się między innymi  wywiadem  gospodarczym, ustalaniem majątku  jak  i poszukiwaniem osób. Przyjmujemy zlecenia  na każdym etapie egzekucji także  po  bezskutecznej egzekucji  komorniczej. Staramy  się, aby  klient  poszkodowany  już  w wyniku  zaniechania spłaty  przez  dłużnika nie  ponosił zbyt  dużych kosztów przed  wszczęciem  windykacji tak więc staramy  się,  aby nasze  wynagrodzenie stanowiła prowizja od zwindykowanych kwot. Jesteśmy  lojalni  w stosunku  do  naszych  klientów, działamy  zgodnie  z literą prawa. Przyjmujemy  zlecenia na  odzyskanie  długu  już od  kwoty  2 000 zł.   Dłużnicy  mają  obowiązek  spłaty  swoich zobowiązań i  nie  dotyczy  to  tylko kilkudziesięciotysięcznych  sum zaległości  powstałych  w  wyniku  umów biznesowych, ale  także zwykłych, drobnych  kredytów,   czy pożyczek  udzielonych osobom prywatnym niejednokrotnie  bez  żadnej umowy czyli  z ręki  do ręki. Dzięki współpracy  z detektywami i windykatorami z terenu  całej Polski jesteśmy w stanie  ustalić  dłużnika i wyegzekwować  od  niego  zwrot   zadłużenia w każdym  rejonie  kraju. Agencję wspomagają  radcy  prawni  i  adwokaci, którzy biorą  czynny  udział w postępowaniu przedsądowym  jak i windykacji  sądowej. Jednak należy dodać, że najskuteczniejsza i najtańsza windykacja to ta rozpoczęta kilka dni po przekroczeniu terminu zapłaty. Czym dłuższa zwłoka w spłacie zadłużenia tym szansa na odzyskanie kwot maleje “czas to pieniądz” Zwłoka  wierzyciela w  odzyskaniu należności może doprowadzić  do  uruchomienia  przez  innych wierzycieli procedury  windykacyjnej i  zajęcie  majątku dłużnika. Wyznajemy  tu  zasadę  “kto pierwszy,  ten lepszy” i to  w pełnym  tego  słowa  znaczeniu  odnosi  się  do procedury  odzyskania  należności.

Kontakt

Agencja Detektywistyczna "SEKTOR"

ul. Głogowska 84
60-741 Poznań

E-mail: agencja-sektor@wp.pl


Przed spotkaniem proszę o wcześniejszy kontakt telefoniczny.

SEKCJA KRAJOWA
Telefon: 600 434 812

SEKCJA MIĘDZYNARODOWA
Telefon: 731 471 071


Treść wiadomości