Agencja detektywistyczna SEKTOR

Szkody i oszustwa ubezpieczeniowe

Oszustwo ubezpieczeniowe polega na celowym wprowadzeniu ubezpieczyciela w błąd, co ma na celu uzyskanie odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej. Najczęstszymi fikcyjnymi zdarzeniami, które mają doprowadzić do nieuczciwego wzbogacenia się, są:
  • upozorowanie wypadku
  • podstawienie trzeźwego kierowcy
  • podpalenie domu lub bankrutującej firmy
  • podawanie fałszywych danych
  • zawyżanie strat,
  • symulowanie chorób

Pomysłowość oszustów nie zna granic. Nie dziwi więc, iż proceder ten jest obecnie prawdziwą plagą. Na szczęście zdecydowaną większość przypadków - dzięki zaangażowaniu detektywa - udaje się wykryć już na etapie usiłowania dokonania przestępstwa. Nasza agencja detektywistyczna zbiera i weryfikuje informacje o zdarzeniu, w stosunku do którego zachodzi podejrzenie wyłudzenia odszkodowania. Jesteśmy w stanie ustalić, czy zaistniałe zdarzenie rzeczywiście nastąpiło, czy skutki podane przez zgłaszającego powstały w wyniku tego konkretnego zdarzenia itp. Ustalimy świadków potwierdzających lub zaprzeczających wersji poszkodowanego. Współpracując między innymi z biegłymi z dziedziny mechanoskopii, analizy kryminalnej, ruchu drogowego oraz rzeczoznawców samochodowych, przedstawimy zleceniodawcy najbardziej wiarygodną wersję zdarzenia.

czarnobiała polisa

Oszustwo ubezpieczeniowe jest przestępstwem, które może prowadzić do poważnych konsekwencji prawnych, w tym kary pozbawienia wolności, a także do odpowiedzialności cywilnej wobec ubezpieczyciela. Ubezpieczyciele posiadają specjalistów, którzy szukają oznak oszustwa i dokonują oceny ryzyka, aby zapobiegać oszustwom i chronić swoje interesy. Jeśli podejrzewają oszustwo, mogą podjąć działania zmierzające do jego wykrycia i zgłoszenia sprawy organom ścigania.
Oszustwa ubezpieczeniowe mogą mieć poważne konsekwencje dla ofiary oszustwa, jak również dla innych klientów ubezpieczyciela, którzy muszą ponieść koszty takich oszustw w formie wyższych składek. Dlatego ważne jest, aby osoby ubiegające się o odszkodowanie lub świadczenie z tytułu ubezpieczenia były świadome, że kłamstwo lub ukrywanie prawdy może zakończyć się poważnymi konsekwencjami prawnymi.

Kontakt

Agencja Detektywistyczna "SEKTOR"

ul. Głogowska 84
60-741 Poznań

E-mail: agencja-sektor@wp.pl


Przed spotkaniem proszę o wcześniejszy kontakt telefoniczny.

SEKCJA KRAJOWA
Telefon: 600 434 812

SEKCJA MIĘDZYNARODOWA
Telefon: 731 471 071


Treść wiadomości