Uważam, że  jeżeli  coś  nie jest zabronione tzn.,  że   jest dozwolone i jeżeli  jest  możliwe  do zrealizowania to  zlecenie   wykonamy  z cała  starannością, lojalnością wobec zleceniodawcy oraz  dyskrecją. Cena jest sprawą  umowną i zależy  od  ilości  dostarczonych informacji w fazie  wstępnej przez zleceniodawcę  przy podpisaniu umowy  oraz  zaangażowania  sił , środków  oraz czasu potrzebnego do jego  realizacji.