Agencja detektywistyczna SEKTOR

Analiza kryminalna

Czym jest analiza kryminalna?

Analiza kryminalna to nic innego jak poszukiwanie relacji pomiędzy informacjami dotyczącymi zdarzeń a osobami związanymi z nimi oraz danymi pochodzącymi z innych źródeł. Analiza kryminalna jest podstawą do rozpoczęcia dochodzenia lub śledztwa oraz jedną z czołowych metod prowadzenia spraw przez nasze biuro detektywistyczne. Analizę kryminalną przeprowadzamy skrupulatnie, przetwarzając wszystkie dostępne informacje lub wątki, na które natrafiliśmy. Postępy w danej sprawie prezentujemy w formie ustalonej z naszym zleceniodawcą. Mogą to być dane, wykresy lub tabele - w zależności od specyfiki danej sprawy. Często nasze dociekania rzucają całkiem nowe światło na przedstawione oficjalnie fakty, przebieg sytuacji lub zdarzenia. Jesteśmy w stanie obalić zawiłe wcześniej kwestie, udowodnić brak ciągu przyczynowo-skutkowego w oficjalnej wersji przebiegu zdarzenia lub pozorny brak motywu działania, wykazując rzeczywisty obraz sytuacji.  kable leżące na stole

Analiza kryminalna dla przedsiębiorców

Na podstawie dostarczonych przez zleceniodawcę informacji lub danych ustalonych przez agencję możemy dokonać:
  • analizy bilingów telefonicznych
  • analizy przepływu pieniędzy na rachunkach bankowych
  • analizy przepływu towarów
  • analizy powiązań osobowo – przedmiotowych
  • analizy działalności i struktury grup osobowych
  • analizy i weryfikacji przebiegu zdarzenia
  • analizy zdarzeń towarzyszących lub będących integralną częścią określonego zjawiska, lub czynu
  • analizy porównawczej materiałów spraw, budowanie wersji śledczych
  • analizy porównawczej innych materiałów, sprawdzenia ich autentyczności (faktury, umowy itp.)
  • obrazowania mechanizmów powstawania określonych zachowań czy zdarzeń

Analiza kryminalna grup osobowych dla firm

Analiza kryminalna grup osobowych jest metodą stosowaną w działaniach związanych z bezpieczeństwem firmy. Polega ona na przeanalizowaniu i zbadaniu działań grupy osób, które mogą stanowić zagrożenie dla firmy lub jej interesów. Celem analizy jest identyfikacja i zrozumienie motywów, celów oraz metod działania grupy, a także określenie potencjalnych zagrożeń związanych z jej działalnością. Analiza ta może być przeprowadzona w celu zabezpieczenia firmy przed przestępstwami, takimi jak korupcja, sabotaż, przemyt czy też cyberprzestępczością. W tym celu specjaliści dokonują analizy danych, takich jak dokumenty, raporty, dane telekomunikacyjne czy też dane z sieci społecznościowych, aby uzyskać pełniejszy obraz działań grupy osobowej. Analiza kryminalna grup osobowych jest ważnym narzędziem w zarządzaniu ryzykiem dla firm, ponieważ pozwala na zidentyfikowanie potencjalnych zagrożeń i podjęcie odpowiednich działań prewencyjnych. Dzięki temu firma może lepiej chronić swoje interesy i zwiększyć swoje bezpieczeństwo.

Kontakt

Agencja Detektywistyczna "SEKTOR"

ul. Głogowska 84
60-741 Poznań

E-mail: agencja-sektor@wp.pl


Przed spotkaniem proszę o wcześniejszy kontakt telefoniczny.

SEKCJA KRAJOWA
Telefon: 600 434 812

SEKCJA MIĘDZYNARODOWA
Telefon: 731 471 071


Treść wiadomości