Agencja detektywistyczna SEKTOR

Działalność informatyczna

Podstawą działalności agencji w tej dziedzinie jest współpraca z biegłymi z zakresu informatyki. W wyniku przeprowadzonych badań i w oparciu o informatykę śledczą dokonać możemy analizy urządzeń mobilnych (np. telefony GSM, smartfony, nawigacje GPS, palmtopy) w zakresie odczytu lub odzyskania danych skasowanych lub zapomnianych. Możemy również ustalić korespondencję e-mail z dostarczonych do badań komputerów. Prezentację ujawnionych treści przedstawić możemy w formie raportów, grafik i zestawień.

Czym jest cyberprzestępczość?

Cyberprzestępczość to pojęcie, które odnosi się do przestępstw popełnionych przy użyciu komputerów, internetu lub dotyczące systemów czy sieci komputerowych. W kontekście osób prywatnych i firm cyberprzestępczość może przybierać różne formy, w tym:
  • phishing, czyli próby oszustwa polegające na podszywaniu się pod różne instytucje czy organizacje celem wyłudzenia poufnych informacji, jak numery kont bankowych lub hasła
  • ataki na komputery, w tym wirusy, trojany, malware, które mogą zainfekować systemy i uszkodzić dane, a także umożliwić cyberprzestępcom kontrolowanie zainfekowanego komputera czy też wykradanie danych
  • ataki na sieci, w tym DDoS, które mogą przyczynić się do przestojów w działaniu stron internetowych lub usług
  • cyberprzestępczość korporacyjna, gdzie przestępstwa są popełniane przez pracowników lub osoby związane z firmą, np. przemyt danych wrażliwych, korupcja czy też sabotaż
  • ransomware, polegający na zablokowaniu dostępu do danych lub systemów przestępca żąda okupu za odblokowanie

Te rodzaje cyberprzestępczości mogą prowadzić do poważnych strat finansowych, utraty reputacji czy naruszenia prywatności. Bardzo ważne jest, aby zarówno osoby prywatne, jak i firmy były świadome zagrożeń i podejmowały odpowiednie środki bezpieczeństwa, takie jak regularne aktualizowanie oprogramowania, tworzenie kopii zapasowych czy też edukacja pracowników w zakresie bezpieczeństwa cybernetycznego.

klawiatura komputera

Czym jest informatyka śledcza?

Informatyka śledcza to dziedzina zajmująca się zastosowaniem metod informatycznych do zbierania, analizowania i przedstawiania dowodów w celu wsparcia działań śledczych. Obejmuje ona różne aspekty, takie jak odzyskiwanie danych z nośników, analizowanie danych, rekonstruowanie wydarzeń, czy też badanie śladów cyfrowych. Informatyka śledcza wykorzystuje różne narzędzia i metody, które mogą pomóc w rozwiązaniu sprawy. Zastosowanie informatyki śledczej jest szerokie i obejmuje różne obszary, takie jak cyberprzestępczość, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa przeciwko ochronie danych osobowych, czy też przestępstwa związane z terroryzmem. Informatyka śledcza jest ważnym narzędziem dla organów ścigania, prokuratorów, sądów, ale także dla przedsiębiorstw, które mogą korzystać z jej usług w celu zabezpieczenia swoich interesów i ochrony przed przestępstwami.

Kontakt

Agencja Detektywistyczna "SEKTOR"

ul. Głogowska 84
60-741 Poznań

E-mail: agencja-sektor@wp.pl


Przed spotkaniem proszę o wcześniejszy kontakt telefoniczny.

SEKCJA KRAJOWA
Telefon: 600 434 812

SEKCJA MIĘDZYNARODOWA
Telefon: 731 471 071


Treść wiadomości