Windykacje

Podstawą naszych (skutecznych) działań windykacyjnych jest odpowiednie wykorzystywanie informacji o dłużniku, które to informacje zdobywamy już na samym początku postępowania windykacyjnego. Jesteśmy  Agencją Detektywistyczną  zajmującą  się między innymi  wywiadem  gospodarczym, ustalaniem majątku  jak  i poszukiwaniem osób. Przyjmujemy zlecenia  na każdym etapie egzekucji także  po  bezskutecznej egzekucji  komorniczej. Staramy  się, aby  klient  poszkodowany  już  w wyniku  zaniechania spłaty  przez  dłużnika nie  ponosił zbyt  dużych kosztów przed  wszczęciem  windykacji tak więc staramy  się,  aby nasze  wynagrodzenie stanowiła prowizja od zwindykowanych kwot.

Jesteśmy  lojalni  w stosunku  do  naszych  klientów, działamy  zgodnie  z literą prawa.

Przyjmujemy  zlecenia na  odzyskanie  długu  już od  kwoty  2 000zł.  

Dłużnicy  mają  obowiązek  spłaty  swoich zobowiązań i  nie  dotyczy  to  tylko kilkudziesięciotysięcznych  sum zaległości  powstałych  w  wyniku  umów biznesowych, ale  także zwykłych, drobnych  kredytów,   czy pożyczek  udzielonych osobom prywatnym niejednokrotnie  bez  żadnej umowy czyli  z ręki  do ręki.

Dzięki współpracy  z detektywami i windykatorami z terenu  całej Polski jesteśmy w stanie  ustalić  dłużnika i wyegzekwować  od  niego  zwrot   zadłużenia w każdym  rejonie  kraju.

Agencję wspomagają  radcy  prawni  i  adwokaci, którzy biorą  czynny  udział w postępowaniu przedsądowym  jak i windykacji  sądowej.

Jednak należy dodać, że najskuteczniejsza i najtańsza windykacja to ta rozpoczęta kilka dni po przekroczeniu terminu zapłaty. Czym dłuższa zwłoka w spłacie zadłużenia tym szansa na odzyskanie kwot maleje“czas to pieniądz”

Zwłoka  wierzyciela w  odzyskaniu należności może doprowadzić  do  uruchomienia  przez  innych wierzycieli procedury  windykacyjnej i  zajęcie  majątku dłużnika.

Wyznajemy  tu  zasadę  “kto pierwszy  ten lepszy” i to  w pełnym  tego  słowa  znaczeniu  odnosi  się  do procedury  odzyskania  należności.Szybki kontakt

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości