Można by pomyśleć, że w XXI problem, jakim jest handel żywym towarem nie istnieje od dawna lub ewentualnie w pojedynczych państwach tak zwanego trzeciego świata. Tymczasem, zjawisko ma się całkiem dobrze i to tuż pod naszym nosem…

Świat bez granic

Zjawisko handlu ludźmi nie skończyło się wraz z niewolnictwem, ani epoką panów feudalnych. Oficjalnie, we współczesnym świecie nie istnieje żadna dopuszczalna możliwość handlu żywym towarem. W praktyce, ludzkie dramaty związane z tym procederem i niestety, bardzo zyskownym interesem rozgrywają się nieustannie. W świecie bez granic, małe znaczenie ma lokalizacja – towar można dostarczyć praktycznie wszędzie. Droga pozyskania współczesnego niewolnika jest prosta – w rejonie ogarniętym długotrwałą biedą lub konfliktem zbrojnym proponuje się opłacalną pracę za granicą. Chętnym organizuje się transport, a tuż po przekroczeniu granicy (lub natychmiast po dotarciu na miejsce) zabiera się dokumenty – w ten sposób stają się bezbronni. Warto dodać, że osoby poddawane takiej rekrutacji i wywiezieniu są niemal zawsze słabo wykształcone i nie mają świadomości, że ambasada mogłaby im pomóc, ani, że z zaistniałej sytuacji jest wyjście. Część z nich jest także przetrzymywana, bita, lub poddawana innemu rodzajowi represji mającej na celu złamanie wszelkiego ducha i chęci samodzielnej myśli – w tym o ucieczce.  

W jakim celu?

Współczesny niewolnik jest przymuszany do następującego rodzaju prac:
  • usługi seksualne – niestety, zdecydowana większość czarnego rynku kręci się wokół wywozu młodych kobiet z państw wschodnich oraz afrykańskich w tym celu
  • organy – handel żywym towarem celem pozyskania organów to jeden z najokrutniejszych segmentów tego rynku
  • emigranci – przemyt emigrantów z bliskiego wschodu oraz afryki północnej do europy jest nową odmianą handlu ludźmi
  • wyzysk – wywóz ludzi celem zmuszania do pracy przy zbiorach owoców, połowie ryb lub budowach  jest obecnie niższy, niż kilka lat temu, lecz nadal się zdarza

Kierunki

Jakie są kierunki przewozu żywego towaru? Trasy te swój początek mają zazwyczaj w Afryce, w państwach europy wschodniej lub Bałkanach, a miejscem docelowym są bogate rejony, takie jak Unia Europejska lub państwa Zatoki Perskiej. Zjawisko handlu żywym towarem zdarza się także lokalnie, a osoby przymuszane do pracy nie opuszczają granic swojej ojczyzny. Przykładem takich miejsc jest Tajlandia, Indie oraz państwa ameryki południowej.